Bestuur

Dagelijks bestuur


Jan Neirynck  Voorzitter en jeugdcoordinator  0495/54.18.61  
Els Buyens  Onthaal en inlichtingen 0495/54.18.61  
Els Diddens Secretaris ZN en Sportsecretaris 0474/90 03 76  
Stijn Auwers     Ondervoorzitter    0497/33.34.47  
Jan Tilleuil   Penningmeester 03/384.14.19  
Algemene werking

Stijn Auwers Secretaris ShaRK 0497/33.34.47  
Glenn Van Dooren Logistiek verantwoordelijke 0472/82.01.66   
Luc Stappaerts Sportsecretaris Masters    
Jan Ver Elst Afgevaardigde provinciaal bestuur 015/22.36.66   
Sandra Faes
Kledijverantwoordelijke
0471/956565  
Tinne Vervoort Feestcomité 0476/665449  
Bert Limbos Interne communicatie-coördinator 014/50.26.73   
 Nico Van de Velde Assistent logistiek verantwoordelijke  0499/11.96.48  
Carl Augustijns
Heidi Kenis
Sponsoring 0495/26.41.74.  
Heidi Kenis Ledenadministratie