Bestuur

Dagelijks bestuur


Jan Neirynck  Voorzitter en jeugdcoordinator  0495/54.18.61  
Els Buyens  Onthaal en inlichtingen 0495/54.18.61  
Els Diddens Secretaris ZN en Ledenadministratie 0474/90 03 76  
Stijn Auwers     Ondervoorzitter    0497/33.34.47  
Jan Tilleuil   Penningmeester 03/384.14.19  
Algemene werking

Stijn Auwers Secretaris ShaRK 0497/33.34.47  
Glenn Van Dooren Logistiek verantwoordelijke 0472/82.01.66   
Luc Stappaerts Sportsecretaris Masters    
Jan Ver Elst Afgevaardigde provinciaal bestuur 015/22.36.66   
Danny Van Looy Afgevaardigde sportraad
Sportsecretaris ZN
0478.87.62.29  
  Feestcomité
Sportsecretaris ZN
Kledijverantwoordelijke
03/290.92.67  
Bert Limbos Interne communicatie-coördinator 014/50.26.73   
 Nico Van de Velde Assistent logistiek verantwoordelijke  0499/11.96.48  
Carl Augustijns
Heidi Kenis
Sponsoring 0495/26.41.74.