Bestuur

Dagelijks bestuur


Jan Neirynck  Voorzitter en jeugdcoordinator  0495/54.18.61  
Els Buyens  Onthaal en inlichtingen 0495/54.18.61  
Els Diddens Secretaris ZN en Sportsecretaris 0474/90.03.76  
Stijn Auwers     Ondervoorzitter    0497/33.34.47  
Jan Tilleuil   Penningmeester 03/384.14.19  
Algemene werking

Stijn Auwers Secretaris ShaRK 0497/33.34.47  
Glenn Van Dooren Logistiek verantwoordelijke 0472/82.01.66   
Luc Stappaerts Sportsecretaris Masters    
Jan Ver Elst Afgevaardigde provinciaal bestuur 015/22.36.66   
Sandra Faes Kledijverantwoordelijke 0471/95.65.65  
Tinne Vervoort Feestcomité 0476/66.54.49  
Wim Sneyers Interne communicatie-coördinator 0474/36.19.51  
Nico Van de Velde Assistent logistiek verantwoordelijke 0499/11.96.48  
Carl Augustijns
Heidi Kenis
Sponsoring 0495/26.41.74  
Heidi Kenis Ledenadministratie 0495/26.41.74