Page : CLUBSTRUCTUUR

Share

WIE ZIJN WE

De Nijlense Zwemclub organiseert een ruim zwemaanbod voor jong en oud, voor recreanten en competitieven.

NIEUWS SPONSORS KALENDER GROOT NIEUWS: Zwemclub Nijlen gaat terug van start vanaf 4 september 2021! Onze sociale media gaat reeds nu van start! U vindt ons terug op facebook en Instagram.

CLUBSTRUCTUUR

De Nijlense zwemclub is een vereniging onder de vorm van een VZW en  is lid van de Vlaamse Zwemfederatie VZF. De aangesloten leden ZN zijn via de VZF verzekerings-polis verzekerd. 

  • Naam: NIJLENSE ZWEMCLUB, AFGEKORT : Z.N. VZW
  • Ondernemingsnummer: 0430.739.089
  • Zetel van de vereniging: KESSEL-DORP 92 2560 KESSEL

Uit de statuten

De vereniging heeft tot doel de zwemsport te beoefenen en te promoten. Daarnaast wenst de club met zijn activiteiten zijn effectieve en aangesloten leden dichter bij elkaar te brengen en hen een gezonde en zinvolle tijdsbesteding aan te bieden. De vzw kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel overeenstemt. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.  Ze kan te allen tijde ontbonden worden door de algemene vergadering, die beraadslaagt zoals voor een wijziging van de statuten.